PRAVIDLA A VÝHODY KLUBU HOSTITELEK

Chcete-li pořádat party společně se svým poradcem JUST pravidelně, máte možnost se přihlásit do Klubu hostitelek JUST CS. Můžete být přihlášena pouze u jednoho poradce. Členem Klubu hostitelek může být i neaktivní poradce společnosti JUST CS.

Výhody Klubu hostitelek:

  • Nárok na exkluzivní dárek pro Klub hostitelek (za zde uvedených podmínek) zcela zdarma
  • Přehled o uskutečněných party a probíraných výrobcích
  • Možnost účastnit se soutěží pro Klub hostitelek
  • Další atraktivní akce, které pro Klub hostitelek chystáme
 

Jako přihlášená hostitelka se můžete zapojit do akce se speciálním Dárkem Klubu hostitelek, kterým je vždy na období 2 měsíců produkt, který není v našem běžném sortimentu. Za úspěšnou party, kterou zorganizujete, tj. takovou, na níž se objednají výrobky za více než 3 tisíce korun, máte nárok zdarma získat k běžnému dárku pro hostitelku ještě navíc tento Dárek Klubu hostitelek. Dárek Klubu hostitelek můžete získat jen jednou po dobu platnosti dárku (platnost je cca 2 měsíce). Na tento dárek Vám vznikne nárok, jestliže během 7 dní po uskutečnění party vyplníte Vyhodnocení party. Pokud coby hostitelka uspořádáte více party během platnosti daného Dárku Klubu hostitelek, získáváte běžný dárek pro hostitelku.

Tento program není určen aktivním poradcům a zaměstnancům spol. JUST CS ani jejich osobám blízkým. Za osobu blízkou se pro tyto účely považuje příbuzný v řadě přímé (tj. rodiče a děti), sourozenec a manžel či partner, osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí. Jste-li osobou blízkou, můžete samozřejmě party pořádat, nemůžete však být členem Klubu hostitelek a využívat jeho výhod.

PODMÍNKY pro zpracování osobních údajů

Memorandum společnosti JUST CS